Cám ơn quý khách đã truy cập vào website Traffic4seo.com. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thu thập nhiều thông tin khác nhau của quý khách khi bạn muốn đặt hàng trên web.
Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn cho quá trình mua hàng và cho những thông báo sau này, và để cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không giới hạn thông tin cá nhân: danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, fax, chi tiết thanh toán, chi tiết thanh toán bằng thẻ hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng.
Chúng tôi sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của bạn. Hơn nữa, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của bạn; xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến, kiểm toán việc tải dữ liệu từ web; cải thiện bố cục và nội dung trang web và điều chỉnh cho phù hợp với người dùng; nhận diện khách vào web, nghiên cứu nhân khẩu học, gửi thông tin bao gồm thông tin sản phẩm và dịch vụ, nếu bạn không có dấu hiệu từ chối. Nếu quý khách không muốn nhận bất cứ thông tin tiếp thị của chúng tôi thì có thể từ chối bất cứ lúc nào.

Thông tin phi cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về người dùng mỗi khi họ tương tác với trang web của chúng tôi. thông tin nhận dạng phi cá nhân có thể bao gồm tên của trình duyệt, các loại máy tính và thông tin kỹ thuật về những người sử phương tiện kết nối vào trang web của chúng tôi, chẳng hạn như các hệ điều hành và các nhà cung cấp dịch vụ Internet và thông tin sử dụng tương tự khác.

Cookies

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng "cookies" để nâng cao kinh nghiệm người dùng. trình duyệt web của người sử dụng đặt cookie trên ổ cứng của mình cho mục đích lưu giữ hồ sơ và đôi khi theo dõi thông tin về họ. Người dùng có thể chọn để thiết lập trình duyệt web của mình để từ chối cookie, hoặc để cảnh báo cho bạn khi cookie được gửi. Nếu họ làm như vậy, lưu ý rằng một số phần của trang web có thể không hoạt động đúng.

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập như thế nào?

Traffic4seo có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân người dùng cho các mục đích sau:

  • Để chạy và vận hành trang web của chúng tôi.
    Chúng tôi có thể cần phải hiển thị nội dung thông tin của mình trên các trang web một cách chính xác.
  • Để cải thiện dịch vụ khách hàng
    Thông tin bạn cung cấp sẽ giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn và nhu cầu hỗ trợ hiệu quả hơn.
  • Để gửi email định kỳ
    Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email để gửi thông tin tài khoản và cập nhật liên quan đến thứ tự của chúng. Nó cũng có thể được sử dụng để đáp ứng với yêu cầu, thắc mắc, và / hoặc yêu cầu khác của họ.

Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi áp dụng thực hành thu thập dữ liệu thích hợp, lưu trữ và xử lý và các biện pháp an ninh để bảo vệ chống truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên trang web của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không bán, thương mại, hoặc thuê người sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân cho người khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân chung chung tổng hợp không liên quan đến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân liên quan đến du khách và người sử dụng với các đối tác của chúng tôi kinh doanh, chi nhánh tin cậy và quảng cáo cho các mục đích nêu trên.

Các trang web của bên thứ ba

Người dùng có thể tìm thấy quảng cáo hay những nội dung khác trên trang web của chúng tôi liên kết đến các trang web và dịch vụ của các đối tác, nhà cung cấp, các nhà quảng cáo, nhà tài trợ, licencors của chúng tôi và các bên thứ ba khác. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc liên kết xuất hiện trên các trang web này và không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng bởi các trang web kết nối tới hoặc từ trang web của chúng tôi. Ngoài ra, các trang web hoặc dịch vụ, bao gồm cả nội dung và liên kết của họ, có thể thay đổi liên tục. Những trang web và các dịch vụ có thể có chính sách bảo mật riêng của họ và chính sách dịch vụ khách hàng. Trình duyệt và tương tác trên bất kỳ trang web khác, bao gồm cả các trang web mà có một liên kết đến trang web của chúng tôi, là tùy thuộc vào các điều khoản và chính sách riêng của trang web đó.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Traffic4seo có thể để cập nhật chính sách bảo mật này vào bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi làm, chúng tôi sẽ gửi một thông báo trên trang chính của trang web của chúng tôi, sửa đổi ngày cập nhật ở dưới cùng của trang này. Chúng tôi khuyến khích người sử dụng phải thường xuyên kiểm tra trang này cho bất kỳ thay đổi được thông tin về cách chúng tôi giúp bảo vệ các thông tin cá nhân chúng tôi thu thập. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng đó là trách nhiệm của bạn để xem xét lại chính sách bảo mật định kỳ và trở thành nhận thức của các sửa đổi.

Bạn chấp nhận những điều khoản

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn có nghĩa là bạn chấp nhận chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. tiếp tục sử dụng của bạn của trang sau khi đăng các thay đổi chính sách này sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Liên lạc với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về chính sách bảo mật, thực tiễn của trang web này, hoặc các giao dịch của bạn với trang web này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 25 tháng 8 năm 2016